KÜLTÜREL MİRASIMIZIN GELİŞMESİ
VE TANITIMINA DAHA FAZLA KATKI…

Kütüphane, arşiv ve müzelerde bulunan kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi ve bu alanda çağdaş bilgi ve teknolojilerin etkin kullanımı, iletişim teknolojileri, restorasyon, konservasyon,  içeriklerin sunum ve paylaşımı, vizyoner bina ve ekipmanları, yeni hizmet modelleri ve yeni standartların geliştirilmesi hususlarını tartışmak üzere; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve sponsorların finansal desteğiyle 29 Kasım – 01 Aralık 2018 tarihleri arasında “KAM’18 Kongresi ve Fuarı” Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Geçen yıllarda 4 defa başarıyla gerçekleştirilmiş olan KAM çalıştaylarında sektörel gelişimin hızlanması, yeni fikirler, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına ışık tutan sonuçlar elde edilmiştir. Bu birikimden hareketle yapılacak KAM Kongresi “Ulusal Bilgi Politikası” ana temasıyla, tüm ilgili kurum, kuruluş, akademisyen ve uzmanları bir araya getirerek, böylece bu konulara ilişkin yasal çerçevenin oluşturulmasına esas teşkil edecek sonuçlar elde edilmeye çalışılacaktır.

Tüm kütüphane, arşiv ve müze yönetici, üniversiteler, belediyeler ve konunun uzmanları ile bu konularda Ar-Ge, teknoloji ve hizmet sektör profesyonellerini 29 Kasım – 1 Aralık 2018 tarihinde Antalya’da yapılacak KAM’18 Kongresi ve Fuar’ında buluşmaya davet ediyoruz.

DÜZENLEME KURULU

ETKİNLİKLERDEN HABERDAR OLUN!

ZİYARETÇİ PROFİLİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Üst Düzey Yöneticileri • Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu • İl Kültür ve Turizm Müdürleri • Müze Yöneticileri (Kamu ve Özel) • Arşiv Yöneticileri (Kamu ve Özel) • Üniversite Kütüphaneleri Yöneticileri (Direktör/Müdür/Daire Başkanı) • İl Halk Kütüphaneleri Yöneticileri • Belediyeler Kültür ve Sanat İşleri Yöneticileri • STK Temsilcileri • Akademisyenler • Öğrenciler

ETKİNLİKLER

Ana tema kapsamında paneller, oturular, özel sunumlar, çalıştay ve kurslar düzenlemek

Kütüphane, Arşiv ve Müzecilik konusunda bilgilendirme amacıyla sunum, slayt, film gösterimi, Tüm hedef kitleleri kapsayan sergi

Tüm hedef kitlelerikapsayan sergi

Kültürel Miras Temalı Workshoplar (Seramik, Heykel, Ciltleme bakım ve tamiri, Ebru, Çini sanatı vs.)

Sosyal ve kültürel etkinlikler: Gala gecesi, plaket sunumu, ödül töreni ve müzik dinletisi

işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar

SPONSORLARIMIZ

{"slides_column":"4","slides_scroll":1,"dots":"false","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":0,"ticker":"true","speed":"3000","center_mode":"false","loop":"true","rtl":"false"}

HABERLER

TARİH ve LOKASYON

29 KASIM – 1 ARALIK 2018

MARITIM PINE BEACH RESORT

BELEK / ANTALYA

www.pinebeach.com.tr